Spåra allt varje steg

Vi vet hur viktig en exakt spårning är inom affiliatemarknadsföring. Att undvika onödig data så att du endast spårar den viktigaste datan är vår primära funktion som affiliatepartner. Våra toppmoderna spårningslösningar ger dig endast pålitlig data.

Adservice callbackfunktion

Att byta program och tjänster kan leda till störningar i arbetsflödet. Vi har utvecklat Adservice Callbackfunktion så att du kan fortsätta använda din nuvarande plattform när du arbetar med Adservice.

Om du har ditt eget statistiksystem och vill att fortsätta använda det, kan funktionen Adservice callbackfunktion automatiskt mata ditt system med vår data om konverteringar. Detta gör övergången till att arbeta med Adservice, en smidig erfarenhet.

Tredje parts-pixel

Med Adservice trackingpixel från tredje part kan du spåra dina leads och försäljningar som genereras genom Adservice kampanjer i andra Pay Per click program från tredje part, som till exempel Google Adwords.

Adservice callbackfunktioner

  • Skicka automatiskt Adservicestatistik till andra proprietära system
  • Ta emot automatiska epostuppdateringar när du når vissa kriterier
  • Samla in statistik från flera partnerprogram i ett och samma interface.
  • Få automatisk export av konverteringsdata i olika format
  • Anpassa mängden callbackdata genom att lägga till ytterligare parametrar

Tredjeparts spårningspixel - funktioner

  • Spåra dina leads och försäljningar i ett program från tredje part, till exempel Google Adwords
  • Anpassa mängd och innehåll av den exporterade data
  • Optimera AdWords för att spåra bud på nyckelord och annonser med de bästa konverteringarna